Wat moet je doen bij Tinnitus?

Vaak melden mensen met tinnitus zich omdat ze teneinde raad zijn: de tinnitus maakt ze letterlijk knettergek en ontwricht en verwoest hun leven. Over hoe ik je kan helpen met tinnitus, kun je hierna meer lezen, maar eerst belangrijke informatie over het audiologische onderzoek.

Audiologisch onderzoek

Als je met je tinnitusklachten nog geen audiologisch onderzoek hebt gehad, verwijs ik je naar een goede KNO arts en audioloog. Dit omdat zij een juiste diagnose kunnen stellen. Zij kunnen behandelbare oorkwalen uitsluiten (bijvoorbeeld oorsmeer).

Wat moet je in ieder geval doen als je tinnitus hebt?

  •  een tonaal audiogram laten afnemen
  • het oncomfortabel niveau laten bepalen
  • tympanometrie laten uitvoeren om na te gaan of het middenoor normaal functioneert

 

Tympanometrie kan uitsluiten dat er een lijmoor aanwezig is, of dat er problemen zijn op de hoogte van de bovenste luchtwegen die de werking van het oor beïnvloeden.Verder kunnen er Fysiologische afwijkingen uitgesloten worden zoals:

  • Afwijkingen aan bloedvaten in het hoofd
  • Hoge bloeddruk
  • Onwillekeurige samentrekkingen van een spiertje in keelholte of middenoor.
  • Problemen met de nekwervels/ whiplash
  • Verstopping van de gehoorgang door oorsmeer
  • Otosclerose;( kan eventueel opgelost worden door het vervangen van een van de gehoorbeentjes ( de stijgbeugel)
  • Een oorprop

Begeleiding

Als je bovenstaand medisch traject hebt doorlopen en er geen oorzaken zijn gevonden, ga je bij mij verder met gesprekken. Ik ga uit van een holistische visie en zie de mens als een geheel: ik kijk verder dan alleen de klachten. Ik kijk hoe je de klacht beleeft, wat de reactie is op de klachten en ik kijk naar wat je tinnitusklachten verergert.

Hoe werk ik?

Ik ben altijd benieuwd naar de mens achter de klacht. Wat zorgt er voor, dat deze klacht zo’n impact heeft? En hoe komt het dat jij daarop reageert zoals je reageert? Bij de intake stel ik veel vragen en ik ben oprecht nieuwsgierig. Ik ga er vanuit dat de persoon die voor mij zit meer weet dan hij/zij denkt dat hij weet. Ik zie een begeleidingstraject als een mooie zoektocht samen met de cliënt.

Ik vind belangrijk wat er gebeurt in het contact tussen de cliënt en mij. Tijdens de gesprekken geef ik handreikingen om jezelf meer bewust te worden van wat je ervaart, voelt, waar je het voelt, denkt en hoe je hier vervolgens op reageert.

Verder maak ik gebruik van meditatie en ontspanningsoefeningen. Therapie, gesprekken en meditatie leiden tot vermindering van klachten. De tinnitus kan er na verloop van tijd nog wel zijn, maar je wordt er niet meer knettergek van, je hebt er mee leren leven.

Voor meer informatie over tinnitus, kom naar het gratis inloopspreekuur.