Relatietherapie

Het goed hebben met jezelf is soms al een hele opgave, laat staan het goed hebben met iemand die je lief hebt. Jezelf verbinden aan iemand, én jezelf blijven in relatie tot die ander, vraagt heel wat vaardigheden.

Wanneer je elkaar niet meer goed begrijpt kan het zijn, dat je er al pratende niet meer met elkaar uit komt. Er ontstaan spanningen omdat je elkaar steeds minder goed begrijpt waardoor je steeds verder uit elkaar groeit. Vaak worden deze problemen veroorzaakt door onbewuste gedragspatronen of door iets wat tussen jullie in staat. Relatietherapie kan hierbij oplossingen bieden.

“het goed hebben met iemand die je lief is”