Individuele therapie

In de individuele sessies ga ik met je op zoek naar de problemen die je ervaart in je huidige functioneren. Ik kijk niet alleen naar de klachten die je ervaart maar ook naar het geheel. Belangrijke informatie haal ik uit wat voor gezin je komt, hoe jouw relaties en jouw sociale netwerk er uit zien, hoe het met je fysieke gezondheid is gesteld en hoe je op bepaalde situaties reageert. Ik ben nieuwsgierig naar wat je vertelt en laat jou ervaren wat je non-verbaal communiceert. Hierdoor help ik je om meer zicht  – gewaarwording –  over je eigen gevoelens en gedrag te krijgen. Verder kijk ik hoe je contact maakt en wat je daarbij ervaart.

Therapie voor doven

Wanneer je therapie nodig hebt en doof bent, is het vaak lastig om een therapeut te vinden die én de dovencultuur begrijpt én zelf de gebarentaal spreekt. Door de 23 jaar ervaring in het werken met doven, ken ik de problemen waar doven tegenaan lopen en communiceer ik via gebarentaal. Ervaringen van dove cliënten zijn positief omdat er geen tolk als schakel tussen zit.

Gevoelens en gedrag

Door je gewaarwording te vergroten en betekenis te geven aan gevoelens en gedrag, begrijp je ook beter welke functie jouw gedrag heeft en hoe dit gedrag is ontstaan. Doordat je patronen steeds sneller gaat herkennen die jouw functioneren negatief beïnvloeden, ben je uiteindelijk beter in staat om die keuzes te maken die het best bij jou passen.

Ieder mens is uniek

Vervolgens werken we aan het aanleren van nieuw gedrag dat het best past bij jou. Door het proces te ondersteunen en zorgvuldig te volgen, benader ik iedere cliënt als anders, uniek en individueel. Kortom je krijgt alle ruimte en mogelijkheden om in een veilige omgeving te kunnen experimenteren met nieuw gedrag.

“ervaringsgericht”