Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), werkt zeer doeltreffend voor volwassenen en kinderen, die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze wijze van behandeling verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode waarvan het effect inmiddels wetenschappelijk is aangetoond.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

EMDR werkt zeer effectief bij traumatische ervaringen zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident, maar ook bij relatief minder heftige trauma’s als een scheiding, angsten, fobieën, neurotische klachten, verlies en depressies. Vaak gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die steeds terugkomen, waardoor de nare ervaring steeds opnieuw wordt herbeleefd. Dit kan zich uiten in onder andere flashbacks, nachtmerries of dat men last heeft van schrikeffecten en vermijdingsgedrag waardoor het dagelijks functioneren wordt verstoord.

Hoe werkt EMDR?

Tijdens een EMDR sessie krijg je een koptelefoon op, waarbij je afwisselend links en rechts klikjes hoort. Ik laat je terugdenken aan de traumatische gebeurtenis en ik zal je vragen wat je ervaart of wat er in je op komt. De EMDR sessie brengt een stroom van beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. Je zult ervaren dat de lading (door de combinatie van beelden en de klikjes) steeds verder zal zakken bij het denken aan de traumatische gebeurtenis. Hierdoor zullen angsten en of klachten verminderen.

Traumatische ervaringen worden als eilandjes geïsoleerd in je brein opgeslagen, waardoor deze ervaring niet op een normale wijze verwerkt kan worden. De combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de klikjes (afleidende stimulus) zorgt ervoor dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Traumatische ervaringen kunnen niet ongedaan gemaakt worden, wel is het mogelijk om de lading die er op zit te verkleinen en draaglijk te maken.

“zeer effectief bij traumatische ervaringen”