Privacyverklaring

Gestaltpraktijk Van der Meer vindt de privacy van alle bezoekers van deze website van het hoogste belang en zorgt daarom zoveel mogelijk dat alle informatie die de bezoeker geeft, vertrouwelijk blijft en in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Hieronder meer over het beleid dat geldt voor alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten van Gestaltpraktijk Van der Meer.

Privacy cliënten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

In de volgende gevallen kan ik persoonsgegevens verwerken: als je gebruik maakt van diensten van mij en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer/06-nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Aanvullende informatie die nodig is voor specifieke diensten

Wanneer gebruik ik je persoonsgegevens?

 • Om je te bellen of te e-mailen om je bijvoorbeeld te kunnen informeren over de voortgang van je opdracht
 • Om je te informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten
 • Voor de facturering
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte (boekhouding)

Bewaartermijn gegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Ik zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Jouw gegevens worden op een externe schijf  in een andere omgeving bewaard en niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst meer is of er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Geheimhoudingsplicht/delen gegevens met derden

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Ik zal jouw gegevens nooit verkopen aan derden. Ik geef de persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ik mag volgens de reglementen van de beroepsverenigingen persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming van jou aan derden verstrekken. Als je er geen bezwaar tegen hebt, kan je therapie of coaching besproken worden tijdens intervisie en supervisie bijeenkomsten. Uiteraard worden jouw persoonlijke gegevens niet gebruikt.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht, het beroepsgeheim.

Websitebezoek

Ik hou op de website algemene gegevens bij, waaronder het IP-adres van je pc en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens kan ik gebruiken voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden gegeven.

Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor heb ik het volgende geregeld:

 • een verwerkersovereenkomst met Google
 • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • ‘gegevens delen’ uitgezet
 • maak ik geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Lees hiervoor mijn cookieverklaring

Social media

Ik maak gebruik van social media, zoals LinkedIn en Facebook. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn en Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Ik zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen drie weken, reageren op je verzoek.

Hosting

Ik heb een verwerkersovereenkomst met jei-communicatie.nl

Beveiliging

 • Ik ga serieus om met de bescherming van je gegevens en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, niet-gerechtigde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • De website gestaltpraktijkvandermeer.nl heeft een SSL-Certificaat om zo goed mogelijk te garanderen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door gestaltpraktijkvandermeer.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Gestaltpraktijk Van der Meer, Irma van der Meer
06 – 27 08 26 51
[email protected]

Wijzigen privacyverklaring

Ik mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te brengen. Het aanpassen van de privacyverklaring is afdoende.

Laatst aangepast 26 oktober 2018
Gestaltpraktijk Van der Meer
Irma van der Meer