Slechthorendheid

  • Doofheid
  • Plotsdoofheid
  • Slechthorendheid
  • Tinnitus
  • Hyperacusis
  • De ziekte van Ménière

Door m’n jarenlange ervaring met mensen met gehoorverlies kan ik je helpen om weer grip te krijgen op je leven.

Problemen bij gehoorverlies

Wanneer functies van mensen uitvallen, zoals bij voorbeeld het gehoor, dan heb je het over verwerking van gehoorverlies. Vaak is het zoeken naar een nieuwe manier van omgaan met het verlies.

Verlies kan verschillende gevoelens oproepen zoals oa.: angst, verdriet, machteloosheid, woede en omdat je niet goed weet hoe je hier mee om moet gaan. Het kan je functioneren zo beïnvloeden, dat je in conflict met jezelf en je omgeving komt.

Onbegrip voor slechthorendheid

Vaak voel je je onbegrepen door je omgeving. In het ergste geval trek je je steeds meer terug en raak je steeds meer geïsoleerd. Mensen met deze klachten hebben het vaak over:  ‘mijn leven is niet meer zo leuk als het was’, ‘mijn leven heeft zijn glans verloren’. Soms lukt het niet om een manier te vinden om goed met je klachten om te gaan omdat bepaalde patronen verandering in de weg staan.

Het inzetten van een tolk in altijd mogelijk.

“Er is veel onbegrip van de omgeving”